zaterdag, 19 oktober 2019

historie-left


Oprichting van de vogelvereniging:

 

Op een zaterdagmorgen waren een aantal vogelliefhebbers bij elkaarGele kanaries en al pratende kwam het idee naar voren om een vogelvereniging op te richten.
Afgesproken werd dat links en rechts geprobeerd zou worden om wat vogelkwekers hiervoor warm te maken.
Na twee à drie weken hadden we zo'n 25 kwekers bij elkaar en werd er eenkleurige parkieten
bijeenkomst belegd en een voorlopig bestuur gekozen als volgt:

voorzitter: A.J. Scheffer

secretaris: P. Soetekouw

penningmeester T. Romijders.

Alle leden betaalden een paar gulden om wat geld in de pot te hebben. Op 1 september 1960 hebben we de vereniging voor het lidmaatschap van de NBVV aangemeld, onder de naam Eerste Maas en Waalse Vogelvereniging met als standplaats Druten.
De eerste tentoonstelling is gehouden in het najaar van 1961.